Tin tức

Bạn đang ở đây

Tin tức
20-03-2020
Là đơn vị chuyên phát triển phần mềm, tư vấn và triển khai giải pháp ERP, Công ty TNHH Giải pháp và Tích hợp công nghệ Đông Dương rất quan tâm đến chất lượng dịch vụ và tính bảo mật thông tin trong qu... Chi tiết
17-01-2020
Sau một thời gian xây dựng, áp dụng và duy trì, Công ty Cổ phần Codelovers Việt Nam đã được Tổ chức Chứng nhận DAS Việt Nam đánh giá và cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông... Chi tiết
18-06-2019
Trong thời đại hiện nay, việc đảm bảo chất lượng cũng như bảo mật an toàn thông tin là vấn đề thiết yếu của mỗi một doanh nghiệp. Đứng trước yêu cầu đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí... Chi tiết
18-06-2019
Là một đơn vị phục vụ cho cơ quan đảng và chính phủ nên việc bảo mật thông tin là vô cùng quan trọng. Đứng trước yêu cầu đó, Cục Bưu điện Trung ương đã tiến hành triển khai áp dụng hệ thống quản lý an... Chi tiết
13-02-2019
Khóa học chuyên gia đánh giá trưởng ISO/IEC 27001:2013 có dấu công nhận IRCA đầu tiên trong năm 2018 của Tổ chức Chứng nhận DAS Việt Nam diễn ra vào tháng 5.2018. Học viên chủ yếu là các cán bộ chuyên... Chi tiết