Tin tức

Bạn đang ở đây

Tin tức
03-10-2018
  Dưới đây là một số hình ảnh mà chuyên gia của DAS triển khai thực hiện DAS triển khai họp khai mạc đánh giá chứng nhận tại SEIYO Vietnam Tại cuộc họp có lãnh đạo cao nhất của Seiyo và các t... Chi tiết
03-10-2018
Dưới đây là một số hình ảnh DAS triển khai đánh giá    Ông Huỳnh Văn Sơn - Thư ký ban chỉ đạo ISO - Chi cục Quản lý thị trường báo cáo trong cuộc họp khai mạc   Quang cảnh tron... Chi tiết
03-10-2018
Đây cũng là kết quả của một lộ trình llox lực và áp dụng ISO 9001:2008 trên toàn hệ thống FLC. Dự án đã được triển khai từ việc rà soát lại, xây dựng mới, bổ sung và điều chỉnh toàn bộ tài liệu hệ thố... Chi tiết
03-10-2018
Cuối tháng 6 và đầu tháng 7 DAS triển khai đánh giá một loạt các kho bạc các Tỉnh như: Thái nguyên, Hòa Bình, Phú thọ, Ninh bình, Hà tĩnh .... về việc vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và tiến... Chi tiết
03-10-2018
  Mời các bạn cùng xem  DAS triển khai đào tạo Đánh giá viên nội bộ - Tại Văn phòng DAS Việt nam Hình ảnh được chụp tại Văn phòng DAS Vietnam tại Hà... Chi tiết