Lễ trao chứng chỉ Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001:2013 tại Công ty Cổ phần Splus Software

Bạn đang ở đây

SPLUS-SOFTWARE - khách hàng được Tổ chức Chứng nhận DAS - thành lập vào năm 2015, với triết lý không thay đổi từ khi thành lập “Mang lại sự hài lòng vượt trên mong đợi”, SPLUS-SOFTWARE luôn không ngừng cải tiến và thay đổi để phù hợp với xu thế, tăng năng suất lao động và chất lượng dịch vụ, từng bước nâng cao niềm tin, uy tín của SPLUS-SOFTWARE đối với khách hàng và đối tác. Đơn vị xác định áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ nhân viên trong tổ chức. Sau một thời gian dài xây dụng và áp dụng hệ thống, đơn vị đã được Tổ chức chứng nhận DAS đánh giá và cấp chứng chỉ ISO/IEC 27001. Đây chính là thành quả cho sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBNV SPLUS-SOFTWARE trong thời gian vừa qua nhằm khẳng định mục tiêu phát triển bền vững của Ban Lãnh Đạo, đưa SPLUS-SOFTWARE VƯƠN RA BIỂN LỚN trong năm 2020, khẳng định vị thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai. Rất mong hệ thống quản lý an toàn thông tin tại SPLUS-SOFTWARE sẽ được duy trì và cải tiến liên tục, mang lại những giá trị thặng dư cho Doanh nghiệp.