Tin tức

Bạn đang ở đây

Tin tức
03-10-2018
Tới dự hội nghị có các thành viên: Ông Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ khoa học Công nghệ Ông Trần Văn Vinh - Tổng cục Phó Tổng cục đo lường Chất lượng Vụ đánh giá Hợp chuẩn hợp quy Các lãnh đạo... Chi tiết
03-10-2018
Công ty cổ phần khoáng sản Miền Trung (MTM) đã được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp giấy đăng ký kinh doanh số 2703001637; Vốn Điều lệ: 100 tỷ VNĐ với Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Thăm dò, k... Chi tiết
02-10-2018
DIGI-TEXX được thành lập từ năm 2003 dưới hình thức doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Khởi đầu với những dịch vụ nhập dữ liệu đơn giản để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển ở thị trường... Chi tiết
02-10-2018
Đến nay, Nghệ An đã có 20 sở ban ngành và 18 huyện, thành phố thị xã đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 DAS triển khai họp khai mạc tại Sở Tư p... Chi tiết
02-10-2018
Dưới đây là một số hình ảnh được đào tạo GMP, WHO, ISO tại cơ sở khách hàng là Công ty sản xuất Dược phẩm