ISO 27001

Bạn đang ở đây

Trong nền kinh tế tri thức ngày nay, các hệ thống công nghệ thông tin rất quan trọng với con đường kinh doanh của chúng ta. Rất ít công ty trao đổi kinh doanh mà không truy cập thông tin điện tử. Do đó, thông tin là tài sản quan trọng và bất kỳ sự vi phạm tính bảo mật, tính sẵn có và tính toàn vẹn của thông tin sẽ ảnh hưởng to lớn đến vị thế kinh doanh của tổ chức. Vì vậy, điều quan trọng là hệ thống nào nắm giữ thông tin quan trọng sẽ phải được bảo vệ thông qua sử dụng hệ thống quản lý an ninh thông tin.
Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001 có thể giúp bảo vệ an ninh thông tin tại vị trí, có được sự thỏa mãn của khách hàng, hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu tổn thất kinh doanh đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực tới hình ảnh của công ty trước cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng tiềm năng.

Ø     Thế nào là tiêu chuẩn ISO 27001

ISO 27001 là tiêu chuẩn quốc tế phác thảo các yêu cầu đổi với hệ thống quản lý an ninh thông tin. Vì các đơn vị là hoàn toàn khách nhau nên hệ thống ISMS luôn được thiết kế riêng để quản lý các nhu cầu an ninh chuyên biệt cho từng Công ty.
Mục đích của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 giúp cho tổ chức thiết lập và duy trì hệ thống quản lý an ninh thông tin. Khi tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 nói rằng bạn phải đáp ứng mọi yêu cầu, chính xác phải làm việc này như thế nào là phụ thuộc vào bạn và mục tiêu kinh doanh của bạn, rủi ro và yêu cầu an ninh thông tin duy nhất của công ty, nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm. Điều này cũng bị ảnh hưởng bởi độ phức tạp vốn có cũng như nội dung hợp tác của công ty. Việc áp dụng tiêu chuẩn như thế nào sẽ tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức, nghĩa vụ pháp lý, quy định và hợp đồng của công ty, các quy trình công ty sử dụng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Ø    Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 27001
 
  • Đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu luật pháp và luật định
  • Độc lập xác minh các rủi ro của tổ chức được xác định, đánh giá và quản lý đầy đủ, đồng thời chính thức hóa các quá trình, quy trình và tài liệu an ninh thông tin.
  • Liên tục theo dõi sự thực hiện của tổ chức

Ø    Tại sao lại chọn DAS?

Tại DAS, chúng tôi tin vào việc chứng nhận với cách tiếp cận hợp tác. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích hợp và hỗ trợ với khách hàng là nguyên tắc làm việc trọng tâm của chúng rồi.
Với một đội ngũ chuyên gia hệ thống có năng lực cao, chúng tôi đem tới niềm tin rằng tổ chức đang tìm kiếm, thực hiện công việc bằng cách tiếp cận hệ thống nhằm quản lý quá trình kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu luật định của khách hàng.