Tin tức

Bạn đang ở đây

Tin tức
03-10-2018
    ( Ông Trần Văn Vinh - Tổng cục phó - Tổng cục đo lường chất lượng phát biểu)     Ông Nguyễn Văn Thường - Đại diện của DAS phát biểu các ý kiến nâng cao chất lượng dị... Chi tiết
03-10-2018
Ông Nguyễn Thế Cường - Giám đốc Công ty cùng các cán bộ triển khai họp khai mạc với DAS trước khi đánh giá Đoàn đánh giá của DAS triển khai làm việc và đưa ra các yêu cầu của cuộc đánh giá... Chi tiết
03-10-2018
Trong tháng 11/2012 DAS triển khai đánh giá chứng nhận tại các miền Bắc, Trung, Nam ... và đến nay đã được khách hàng đánh giá cao và lựa chọn dịch vụ chứng nhận của DAS, dưới đây là một số hình ảnh... Chi tiết
03-10-2018
  Dưới đây là một số hình ảnh DAS triển khai làm việc và đánh giá Ông Tòng Văn Minh Chi cục phó - Chi cục thuế Thành phố Điện Biên Phủ đang chuẩn bị hồ sơ đánh giá  DAS triển khai h... Chi tiết
03-10-2018
Ngày 15/10/2012 DAS đã nhận được thông báo trúng thầu gói thầu chứng nhận hệ thống quản lý ISO cho tất cả các Huyện của Thái Nguyên Đây cũng là sự lỗ lực của các thành viên của DAS cũng như uy tín của... Chi tiết