ISO 45001

Bạn đang ở đây

Trong thị trường cạnh tranh, khách hàng của bạn tìm kiểm nhiều hơn ngoài tập trung vào giá cả của các nhà cung cấp. Các công ty cần thể hiện các hoạt động kinh doanh của họ được quản lý hiệu quả, có trách nhiệm, họ có thể cung cấp một dịch vụ đáng tin cậy mà không bị ngừng hoạt động quá mức do tai nạn và sự cố liên quan đến công việc. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ giúp giảm thiểu trách nhiệm pháp lý của bạn, nâng cao hiệu quả kinh doạnh và tiết kiệm chi phí đồng thời có tác động tích cực đến hình ảnh của công ty bạn. Ngoài ra, nó cung cấp một khung công việc để đảm bảo sự phù hợp với tất cả các yêu cầu luật định.

Ø     Thế là tiêu chuẩn ISO 45001

ISO 45001 được phát triển để giúp các tổ chức đáp ứng các nghĩa vụ về sức khỏe và an toàn theo cách thành công và có năng lực thông qua kiểm soát các mối nguy tiềm ẩn trong một tổ chức. ISO 45001 cho phép tổ chức thông qua hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tích hợp các khía cạnh khác về sức khỏe và an toàn, như sức khỏe/phúc lợi của người lao động; tuy nhiên, cần lưu ý rằng tổ chức phải giải quyết những vấn đề này theo yêu cầu luật pháp.

 Ø      Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 45001
 
  • Có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế
  • Củng cố môi trường làm việc an toàn và sức khỏe
  • Củng cố hình ảnh và danh tiếng của công ty
  • Cải tiến liên tục hoạt động của tổ chức
  • Khuyến khích tổ chức nâng cao môi trường làm việc với sự an toàn và sức khỏe cho người lao động

Ø     Tại sao lại chọn DAS?

Tại DAS, chúng tôi tin vào chứng nhận với cách tiếp cận hợp tác. Nguyên tắc làm việc chủ đạo của chúng tôi là xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực mang tính hỗ trợ khách hàng. Với một đội ngũ chuyên gia năng lực cao, chúng tôi tin tưởng rằng các tổ chức đang tìm kiếm, thực hiện khung chương trình bằng cách tiếp cận theo hệ thống để quản lý quá trình kinh doanh đồng thời đáp ứng các yêu cầu luật định của khách hàng.