Lễ trao chứng chỉ Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001:2013 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Bạn đang ở đây

Sau một thời gian dài xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) đã được Tổ chức chứng nhận DAS Việt Nam đánh giá và cấp giấy chứng nhận.  Triển khai quản lý ATTT theo ISO/IEC 27001: 2013 sẽ giúp VPBank nâng cao mức độ an ninh bảo mật cho các dịch vụ CNTT, giảm rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ - sự tin cậy của khách hàng. Bên cạnh đó, chứng chỉ ISO/IEC 27001: 2013 sẽ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân viên VPBank trong vấn đề bảo mật thông tin trong bối cảnh ngành tài chính đang từng bước hiện đại, cũng như tạo niềm tin cho khách hàng/ đối tác rằng mọi thông tin, dữ liệu cá nhân tại VPBank sẽ được bảo mật hoàn toàn.
Buổi lễ đã được diễn ra trang trọng với sự tham gia của các lãnh đạo cao cấp VPBank cũng như đại điện lãnh đạo của DAS Việt Nam. Có được kết quả trên cũng là nhờ sự quyết tâm của ban lãnh đạo ngân hàng cũng như sự cố gắng, tham gia nhiệt tình của các nhân sự thuộc các bộ phận liên quan.  Theo khẳng định của đại điện Tổ chức Chứng nhận DAS - Vương quốc Anh, để hệ thống quản lý an toàn thông tin được kiện toàn tại VPBank, toàn thể cácn bộ nhân viên của ngân hàng cần nỗ lực cải tiến và khắc phục những điểm không phù hợp đã được bên DAS đưa ra trong quá trình chứng nhận.