Tin tức

Bạn đang ở đây

Tin tức
13-02-2019
Sau một thời gian xây dựng và áp dụng, hệ thống quản lý an toàn thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 của Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Kaopiz Việt Nam đã được Tổ chức Chứng nhận DAS Việt... Chi tiết
03-10-2018
Dưới đây là một số hình ảnh được đánh giá            NTT Communications Around the World   Một số hoạt động đánh giá tại IRITANI Việt nam  ... Chi tiết
03-10-2018
Dưới đây là một số hình ảnh của DAS HCM phối hợp với DAS HN thực hiện DAS triển khai họp khai mạc trước khi đánh giá ISO tại Kho Bạc Phú Bình Một số hình ảnh họp khai mạc tại Kho bạc Lãnh... Chi tiết
03-10-2018
Gói thầu hỗ trợ cho 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT hoặc dịch vụ công nghệ thông tin đang mong muốn áp dụng hoặc chứng nhận lại  hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn I... Chi tiết
03-10-2018
  Năm 2012 là một năm rất vất vả cho tất cả các cán bộ nhân viên của DAS tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam tuy vậy với sự nhiệt tình của tất cả các thành viên của DAS, DAS đã triển khai đánh giá chứng... Chi tiết