Tin tức

Bạn đang ở đây

Tin tức
02-10-2018
Từ ngày 20/03/2008 đến ngày 28/03/2008 Tổng Giám đốc Tập đoàn DAS-UK và Trưởng phòng chứng nhận sang thăm và đánh giá hoạt động của DAS - Việt nam;   ( Đón Tổng Giám đốc Ông Stan Wright... Chi tiết
02-10-2018
Ngày 09/06/2008 DAS Việt nam được lựa chọn là một đơn vị điển hình chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận các hệ thống quản lý nhất là hệ thống quan lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2005 tại... Chi tiết
02-10-2018
Ngày 11/07/2008 lúc 14h00 Ngày 12/07/2008 lúc 15h30 Ngày 13/07/2008 lúc 16h00   Xin trân trọng cảm ơn các ban nếu có thông tin phản hồi xin bạn Click vào đây http://www.das.com.vn/?act=conta... Chi tiết
02-10-2018
Toàn bộ chứng chỉ ISO 9000, ISO 14000.... của khách hàng đều được Tổng giám đốc Ông Stan Wrigh ký ban hành Chứng chỉ được ban hành gồm 02 bản gốc:     ... Chi tiết
02-10-2018
Theo tin mới nhất về tiêu chuẩn hoá quốc tế:   Thông tin về ISO 9000:  Tin tức mới nhất phiên bản ISO 9000: Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 được thay thế bằng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ISO 9001... Chi tiết