DAS triển khai đào tạo Hệ thống ANTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 ( Tập đoàn Bảo Việt)

Bạn đang ở đây

Các bạn xem xét các thông tin

DSC00449.jpg

Chăm chú làm bài tập về ANTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005

DSC00450.jpg

Triển khai các bài tập nhóm ( ISO/IEC 27001:2005)

DSC00454.jpg

Kiểm tra lại tiêu chuẩn ANTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 để phục vụ cho các bài tập

DSCN7846.jpg

Làm bài tập và thảo luận nhóm

DSCN7858.jpg

Sẵn sàng làm bài tập vào Bài thảo luận nhóm để trình bày của Nhóm 1

DSCN7863.jpg

Sẵn sàng làm vào Bài tập nhóm - Để lên trình bày của Nhóm 2

DSCN7868.jpg

Bài của Nhóm 3

DSCN7878.jpg

Phát biểu ý kiến trình bày

DSCN7885.jpg

Trình bày bài tập nhóm

DSCN7874.jpg

Mọi người lắng nghe

DSCN7889.jpg

Giảng viên của DAS đưa ra ý kiến đóng góp về bài trình bày