Kế hoạch đào tạo

Bạn đang ở đây

Kế hoạch đào tạo
15-02-2019
Để đáp ứng yêu cầu của các học viên có nhu cầu đào tạo chuyên sâu về nhận thức tiêu chuẩn cũng như phương pháp đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin, trong tháng 3 tới, bên DAS sẽ tổ chức Khóa đ... Chi tiết