Không tên

Bạn đang ở đây

Trong nền kinh tế tri thức ngày nay, các hệ thống công nghệ thông tin rất quan trọng với con đường kinh doanh của chúng ta. Rất ít công ty trao đổi kinh doanh mà không truy cập thông tin điện tử. Do đó, thông tin là tài sản quan trọng và bất kỳ sự vi phạm tính bảo mật, tính sẵn có và tính toàn vẹn của thông tin sẽ ảnh hưởng to lớn đến vị thế kinh doanh của tổ chức. Vì vậy, điều quan trọng là hệ thống nào nắm giữ thông tin quan trọng sẽ phải được bảo vệ thông qua sử dụng hệ thống quản lý an ninh thông tin.
Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001 có thể giúp bảo vệ an ninh thông tin tại vị trí, có được sự thỏa mãn của khách hàng, hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu tổn thất kinh doanh đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực tới hình ảnh của công ty trước cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng tiềm năng.

Ø     Thế nào là tiêu chuẩn ISO 27001

ISO 27001 là tiêu chuẩn quốc tế phác thảo các yêu cầu đổi với hệ thống quản lý an ninh thông tin. Vì các đơn vị là hoàn toàn khách nhau nên hệ thống ISMS luôn được thiết kế riêng để quản lý các nhu cầu an ninh chuyên biệt cho từng Công ty.
Mục đích của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 giúp cho tổ chức thiết lập và duy trì hệ thống quản lý an ninh thông tin. Khi tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 nói rằng bạn phải đáp ứng mọi yêu cầu, chính xác phải làm việc này như thế nào là phụ thuộc vào bạn và mục tiêu kinh doanh của bạn, rủi ro và yêu cầu an ninh thông tin duy nhất của công ty, nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm. Điều này cũng bị ảnh hưởng bởi độ phức tạp vốn có cũng như nội dung hợp tác của công ty. Việc áp dụng tiêu chuẩn như thế nào sẽ tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức, nghĩa vụ pháp lý, quy định và hợp đồng của công ty, các quy trình công ty sử dụng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Ø    Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 27001
 
 • Đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu luật pháp và luật định
 • Độc lập xác minh các rủi ro của tổ chức được xác định, đánh giá và quản lý đầy đủ, đồng thời chính thức hóa các quá trình, quy trình và tài liệu an ninh thông tin.
 • Liên tục theo dõi sự thực hiện của tổ chức

Ø    Tại sao lại chọn DAS?

Tại DAS, chúng tôi tin vào việc chứng nhận với cách tiếp cận hợp tác. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích hợp và hỗ trợ với khách hàng là nguyên tắc làm việc trọng tâm của chúng rồi.
Với một đội ngũ chuyên gia hệ thống có năng lực cao, chúng tôi đem tới niềm tin rằng tổ chức đang tìm kiếm, thực hiện công việc bằng cách tiếp cận hệ thống nhằm quản lý quá trình kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu luật định của khách hàng.
Cùng với sự phổ biến đáng kể trong vài năm gần đây, hầu hết các công ty hiện nay đã nhận thấy rằng, biểu tượng của việc phê duyệt chất lượng sẽ giúp củng cố hình ảnh của họ trong cộng đồng kinh doanh và những khách hàng tiềm năng. Việc chứng minh một công ty có văn hóa chất lượng  cung cấp sản phẩm và dịch vụ phù hợp là một thử thách quản lý quan trọng. Không cần nói chúng ta cũng hiểu rằng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả sẽ cải thiện sự thỏa mãn của khách hàng, hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm được chi phí đồng thời tích cực nâng cao hình ảnh công ty.

Ø       Thế nào là tiêu chun ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 đưa ra mô hình hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Hệ thống chung và thích hợp cho tất cả các loại hình tổ chức. Do vậy, các tổ chức mô hình nhỏ, vừa hay lớn, tư nhận hay nhà nước bao gồm cả tổ chức phi chính phủ đều có thể hưởng lợi từ mô hình hệ thống quản lý chất lượng. Lợi ích tức thời của việc thực hiện ISO 9001 là sự liên kết các hoạt động của các quá trình nội bộ được tập trung vào sự cải tiến thỏa mãn khách hàng theo đó công ty sẽ được nhiều khoản bồi hoàn cả nội bộ và bên ngoài. Tầm quan trọng của những lợi ích này được thể hiện bởi mức độ hiệu quả của các quá trình nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Ø       Nhng li ích ca tiêu chun ISO 9001
 
 • Cải tiến hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực kinh doanh
 • Thu hút đầu tư và cải tiến uy tín thương hiệu
 • Khuyến khích thông tin nội bộ và nâng cao tinh thần
 • Tăng cường thỏa mãn khách hàng
 • Nâng cao hiệu lực và hiệu quả
 • Củng cố hiệu quả nội bộ và cải thiện hoạt động năng suất thông qua việc loại bỏ các chi phí không cần thiết

Ø      Ti sao li chn DAS

Tại DAS, chúng tôi tin vào chứng nhận với cách tiếp cận hợp tác. Nguyên tắc làm việc chủ đạo của chúng tôi là xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực mang tính hỗ trợ khách hàng. Với một đội ngũ chuyên gia năng lực cao, chúng tôi tin tưởng rằng các tổ chức đang tìm kiếm, thực hiện khung chương trình bằng cách tiếp cận theo hệ thống để quản lý quá trình kinh doanh đồng thời đáp ứng các yêu cầu luật định của khách hàng
 
 
Cùng với sự công khai rõ rệt trong vài năm gần đây, hầu hết các công ty hiện nay đã nhận thức được trách nhiệm môi trường của họ. Thể hiện trách nhiệm môi trường có thể là thách thức quản lý mới nhất. Hệ thống quản lý môi trường hiệu quả giúp cho tổ chức quản lý tốt hơn các tác động do các hoạt động của họ gây ra với môi trường, giảm thiểu trách nhiệm đối với môi trường, rác thải, nâng cao hiệu quả kinh doanh, có được mức tiết kiệm chi phí đáng kể, thể hiện quản lý môi trường lành mạnh trong khí có tác động tích cực đến hình ảnh công ty bạn.

Ø    Thế nào là tiêu chuẩn ISO 14001

Mục đích của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 là phát triển cách tiếp cận quản lý hệ thống các mối quan tâm về môi trường của tổ chức. Điều này liên quan đến việc thiết lập chính sách môi trường, xác định các mối quan tâm về môi trường (khía cạnh và tác động) và xác định việc cần làm để kiểm soát chúng (Mục tiêu và chỉ tiêu). Sau đó, thông qua thiết lập cơ cấu tổ chức, trách nhiệm , năng lực và đào tạo nhân sự, tài liệu quy trình và kiểm soát, kiểm soát điều hành và ứng phó khẩn cấp để hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu đã đề ra.

Ø     Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 14001
  
 • Thể hiện cam kết môi trường của tổ chức với các cổ đông
 • Nâng cao lợi nhuận thông qua kiểm soát việc sử dụng nguyên liệu thô, tiêu thụ năng lượng và giảm thiểu chi phí xử lý.
 • Thể hiện mức độ đảm bảo để đạt được các hướng dẫn pháp lý và luật định
 • Tăng khả năng tiếp cận với khách hàng mới và đối tác kinh doanh
 • Giúp quản lý tốt hơn các rủi ro môi trường của tổ chức hiện tại và tương lai
 • Có khả năng giảm chi phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Ø     Tại sao lại chọn DAS?

Tại DAS, chúng tôi tin vào chứng nhận với cách tiếp cận hợp tác. Nguyên tắc làm việc chủ đạo của chúng tôi là xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực mang tính hỗ trợ khách hàng. Với một đội ngũ chuyên gia năng lực cao, chúng tôi tin tưởng rằng các tổ chức đang tìm kiếm, thực hiện khung chương trình bằng cách tiếp cận theo hệ thống để quản lý quá trình kinh doanh đồng thời đáp ứng các yêu cầu luật định của khách hàng.
 
Trong thị trường cạnh tranh, khách hàng của bạn tìm kiểm nhiều hơn ngoài tập trung vào giá cả của các nhà cung cấp. Các công ty cần thể hiện các hoạt động kinh doanh của họ được quản lý hiệu quả, có trách nhiệm, họ có thể cung cấp một dịch vụ đáng tin cậy mà không bị ngừng hoạt động quá mức do tai nạn và sự cố liên quan đến công việc. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ giúp giảm thiểu trách nhiệm pháp lý của bạn, nâng cao hiệu quả kinh doạnh và tiết kiệm chi phí đồng thời có tác động tích cực đến hình ảnh của công ty bạn. Ngoài ra, nó cung cấp một khung công việc để đảm bảo sự phù hợp với tất cả các yêu cầu luật định.

Ø     Thế là tiêu chuẩn ISO 45001

ISO 45001 được phát triển để giúp các tổ chức đáp ứng các nghĩa vụ về sức khỏe và an toàn theo cách thành công và có năng lực thông qua kiểm soát các mối nguy tiềm ẩn trong một tổ chức. ISO 45001 cho phép tổ chức thông qua hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tích hợp các khía cạnh khác về sức khỏe và an toàn, như sức khỏe/phúc lợi của người lao động; tuy nhiên, cần lưu ý rằng tổ chức phải giải quyết những vấn đề này theo yêu cầu luật pháp.

 Ø      Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 45001
 
 • Có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế
 • Củng cố môi trường làm việc an toàn và sức khỏe
 • Củng cố hình ảnh và danh tiếng của công ty
 • Cải tiến liên tục hoạt động của tổ chức
 • Khuyến khích tổ chức nâng cao môi trường làm việc với sự an toàn và sức khỏe cho người lao động

Ø     Tại sao lại chọn DAS?

Tại DAS, chúng tôi tin vào chứng nhận với cách tiếp cận hợp tác. Nguyên tắc làm việc chủ đạo của chúng tôi là xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực mang tính hỗ trợ khách hàng. Với một đội ngũ chuyên gia năng lực cao, chúng tôi tin tưởng rằng các tổ chức đang tìm kiếm, thực hiện khung chương trình bằng cách tiếp cận theo hệ thống để quản lý quá trình kinh doanh đồng thời đáp ứng các yêu cầu luật định của khách hàng.