Buổi lễ đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 tại Công ty TNHH Relipa

Bạn đang ở đây

Để đáp ứng yêu cầu của đối tác và xu thế chung của thị trường, Công ty TNHH Relipa đã đầu tư kinh phí cũng như nhân lực để xây dựng, áp dụng và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013. Sau một thời gian dài áp dụng, Công ty đã đạt được trái ngọt, nhận được chứng chỉ do Tổ chức  chứng nhận D.A.S Vương quốc Anh cấp mang dấu công nhận UKAS.  Tại buổi lễ trao chứng chỉ, lãnh đạo cao nhất của công ty cũng đã thể hiện rõ quyết tâm duy trì và cải tiến hệ thống trong các năm tới. Đại điện Tổ chức chứng nhận - bà Nguyễn Hương Giang - cũng đã chia sẻ những thông tin quý báu về lợi ích của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin cho các đơn vị làm về gia công phần mềm. Giá trị cải tiến sẽ được khẳng định hơn nữa trong các đợt đánh giá định kỳ tiếp theo.