Công ty Cổ phần Synodus

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Synodus
Certificate number: NVI33688
Validation date: 24/01/2023
Certification address: Tầng 3, tòa nhà Bamboo Airway, số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Sản xuất phần mềm ứng dụng cho khối tài chính ngân hàng
Files: