Công ty TNHH Beetsoft

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Beetsoft
Certificate number: NVQ33684-NVI33685
Validation date: 21/11/2022
Certification address: Tầng 6, tòa nhà Mitec, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công phần mềm cho thị trường Việt Nam và Quốc tế
Files: