Công ty Cổ phần Giải pháp Cảng và Hậu cần

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Giải pháp Cảng và Hậu cần
Certificate number: SVI33674
Validation date: 12/09/2022
Certification address: Số 31/10, Tân Trụ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Cung cấp giải pháp phát triển phần mềm khai thác cảng biển và hậu cần sau cảng
Files: