Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam
Certificate number: DAS 86634995/14/I
Validation date: 04/07/2022
Certification address: Tầng 14-15 Tòa nhà Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Quản lý dữ liệu trong hoạt động cung cấp các sản phẩm điều hòa Daikin
Files: