Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển FABBI

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển FABBI
Certificate number: NVQ33652 -NVI33653
Validation date: 15/10/2021
Certification address: Tầng 11, tòa nhà Detech II, số 107, Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công và sản xuất phần mềm
Files: