Công ty Cổ phần Công nghệ Cyber Eye

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Công nghệ Cyber Eye
Certificate number: NVQ33654
Validation date: 11/10/2021
Certification address: Tầng 4 (ký hiệu tầng 5A), tòa nhà Lam Vien AZ, số 107, phố Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Phát triển phần mềm
Files: