Công ty Cổ phần Giải pháp Ngọn sóng mới

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Giải pháp Ngọn sóng mới
Certificate number: NVQ33646-NVI33647
Validation date: 12/11/2021
Certification address: Tầng 4, 7 &10, tòa nhà Mitec, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công phần mềm
Files: