Công ty Cổ phần Phần mềm Zion

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Phần mềm Zion
Certificate number: SVI33643
Validation date: 30/07/2021
Certification address: Z06, đường số 13, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Cung cấp dịch vụ: dịch vụ ví điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ
Files: