Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung
Certificate number: CVQ25635
Validation date: 17/03/2021
Certification address: Khu CN Đà Nẵng, phường AN Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Tỉnh/TP: Đà Nẵng,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Sản xuất và kinh doanh điện năng, quản lý đầu tư và quản lý dự án công trình xây dựng thủy điện và năng lượng điện mặt trời
Files: