Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
Certificate number: VN-10097-QMS & VN-10088-ISMS
Validation date: 07/12/2023
Certification address: Tầng 2 và tầng KT, tòa nhà CT1-CT2 Green Park, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: ISO 9001:2015 Gia công phần mềm cho thị trường Nhật Bản ISO/IEC 27001:2013 An ninh thông tin áp dụng cho hoạt động gia công phần mềm cho thị trường Nhật Bản phù hợp với tuyên bố áp dụng ngày 30.08.2020
Files: