Công ty TNHH Novus Fintech

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Novus Fintech
Certificate number: VN-10102-QMS & VN-10090-ISMS
Validation date: 28/12/2023
Certification address: Tầng 21, Tháp văn phòng Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: ISO 9001:2015 Phát triển phần mềm cho thị trường tài chính ISO/IEC 27001:2013 An ninh thông tin trong hoạt động Phát triển phần mềm cho thị trường tài chính phù hợp tuyên bố áp dụng phiên bản 2 ngày 25.08.2022
Files: