Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm BAP

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm BAP
Certificate number: CVI33614
Validation date:
Certification address: Tầng 10, Tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam, 81 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tỉnh/TP: Đà Nẵng,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công phần mềm