Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Certificate number: 000 569514/20/I
Validation date:
Certification address: Số 150, phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Quản lý, vận hành hệ thống thông tin ngành Bảo hiểm xã hội