Công ty TNHH MTV Thanh Đăng Khoa

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH MTV Thanh Đăng Khoa
Certificate number: SVQV17577
Validation date: 23/07/2019
Certification address: Số 11C, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tỉnh/TP: Bình Dương,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Certification scope: Sản xuất khuôn mẫu