Công ty TNHH Doorien Vina

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Doorien Vina
Certificate number: 000568949/19/Q
Validation date: 26/07/2022
Certification address: Khu Công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy , huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Tỉnh/TP: Thái Nguyên,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Certification scope: Sản xuất sản phẩm cơ khí và khuôn chi tiết máy
Files: