Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
Certificate number:
Validation date: 31/12/2021
Certification address: Số 2C, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Tỉnh/TP: Phú Yên,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope:
Files: