Công ty TNHH Sài Gòn BPO

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Sài Gòn BPO
Certificate number: VN-10091-QMS & VN-10084-ISMS
Validation date: 05/01/2023
Certification address: Tầng 4, Cao Ốc H3, số 384, Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: ISO 9001:2015 Gia công quy trình doanh nghiệp (BPO), số hóa tài liệu và xử lý dữ liệu ISO/IEC 27001:2013 Cung cấp hệ thống quản lý an toàn thông tin áp dụng cho hoạt động Gia công quy trình doanh nghiệp (BPO), số hóa tài liệu và xử lý dữ liệu phù hợp với tuyên bố áp dụng ban hành lần 2 ngày 24.06.2020
Files: