Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam
Certificate number: NVQ82404
Validation date: 18/09/2023
Certification address: Phòng 1, tầng 7, tòa nhà Đào Duy Anh, số 9, Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Giao thông vận tải, lưu trữ và truyền thông
Certification scope: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa bằng đường biển, đường bộ, đường hàng không quốc tế, đường bộ và đường hàng không nội địa; hoạt động đại lý hải quan
Files: