Công ty Cổ phần Nhựa Nhiệt đới

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Nhựa Nhiệt đới
Certificate number: VN-10024-QMS
Validation date: 07/10/2023
Certification address: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Cao su và các sản phẩm nhựa
Certification scope: Sản xuất và cung cấp bao bì nhựa
Files: