Công ty Cổ phần Bao bì Xuân Cầu

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Bao bì Xuân Cầu
Certificate number: NVQ07385
Validation date: 04/09/2023
Certification address: Thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Tỉnh/TP: Hải Dương,
Lĩnh vực: Bột giấy, giấy và các sản phẩm giấy
Certification scope: Sản xuất bao bì carton
Files: