Công ty TNHH VKX

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH VKX
Certificate number: NVQ33378
Validation date: 03/10/2022
Certification address: Số 139, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Sản xuất phần cứng hệ thống và thiết bị đầu cuối viễn thông; Dịch vụ khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống và thiết bị đầu cuối viễn thông; Gia công và phát triển phần mềm
Files: