Công ty Cổ phần Giải pháp CNTT Đa phương tiện Sáng kiến (IMT)

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Giải pháp CNTT Đa phương tiện Sáng kiến (IMT)
Certificate number: SVI33373
Validation date: 13/11/2022
Certification address: Số 55-57, Bàu Cát 4, phường 14m quận Tân Bình, thành phồ Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công phần mềm
Files: