Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây
Certificate number: NVQ13360
Validation date: 20/09/2022
Certification address: Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Dược phẩm
Certification scope: 1. Sản xuất và kinh doanh thuốc các dạng bào chế: Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng và thuốc nước uống; Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm; Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc tiêm bột; Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam; Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc nước uống, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi và thuốc xịt mũi. 2. Kinh doanh thuốc; nguyên liệu làm thuốc: Bán buôn thuốc bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh (2°C-8°C) (bao gồm cả thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc độc, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng tâm thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc thuộc danh mục bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm y tế; không bao gồm thuốc phóng xạ). Bán buôn nguyên liệu làm thuốc bảo quản ở điều kiện thường, mát (bao gồm cả nguyên liệu làm thuốc thành phẩm vô trùng, không vô trùng, nguyên liệu kháng sinh β-lactam bảo quản ở điều kiện thường, dược liệu; không bao gồm nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất).
Files: