Công ty TNHH Kỹ Thuật Yamazaki Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Kỹ Thuật Yamazaki Việt Nam
Certificate number: NVQ17346
Validation date: 30/11/2021
Certification address: Lô 27, 28, khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Certification scope: Sản xuất và gia công phụ tùng cơ khí phục vụ ngành ô tô, xe máy
Files: