Công ty Cổ phần Misa

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Misa
Certificate number: NVQ33332 - NVI33359
Validation date: 26/08/2022
Certification address: 1.Tầng 3,8,9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 2. Tầng 2, N03-T1, khu ngoại giao đoàn, xã Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3. Tầng 5, tòa nhà Đại Phát, ngõ 82, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 4. Tầng 2, tòa nhà N03-T2, khu ngoại giao đoàn, xã Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 5. Tòa nhà Misa, lô 5, khu công viên phần mềm Quang Trung, số 49, phố Tô Kỳ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: ISO 9001:2015: Phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực: Quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và điều hành tác nghiệp cho các cơ quan nhà nước, hỗ trợ cá nhân. Cung cấp các dịch vụ đào tạo sử dụng phần mềm và tư vấn nghiệp vụ phần mềm ISO/IEC 27001:2013: Phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực: Quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và điều hành tác nghiệp cho các cơ quan nhà nước, hỗ trợ cá nhân
Files: