Công ty TNHH sản xuất bật lửa ga Trung Lai Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH sản xuất bật lửa ga Trung Lai Việt Nam
Certificate number: VN-10084-QMS
Validation date: 14/11/2023
Certification address: Xóm 18b Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An
Tỉnh/TP: Hà Nội, Nghệ An,
Lĩnh vực: Sản xuất (không phân vào ngành nào)
Certification scope: Sản xuất và cung cấp bật lửa ga
Files: