Nhà máy cơ khí Starduct (thuộc công ty cổ phần đầu tư công nghệ Ngôi sao châu Á)

Bạn đang ở đây

Company’s name: Nhà máy cơ khí Starduct (thuộc công ty cổ phần đầu tư công nghệ Ngôi sao châu Á)
Certificate number: NVQV17299
Validation date: 01/02/2024
Certification address: Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Certification scope: Sản xuất và cung cấp ống gió và phụ kiện ống gió
Files: