Công ty cổ phần bao bì - bia rượu - nước giải khát

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty cổ phần bao bì - bia rượu - nước giải khát
Certificate number: NVQ17287
Validation date: 24/02/2023
Certification address: Số 38, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Tỉnh/TP: Hải Phòng,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Certification scope: Sản xuất và cung cấp nắp chai bia và nắp chai nước giải khát bằng kim loại.
Files: