Công ty Cổ phần Lê Bảo

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Lê Bảo
Certificate number: NVQV33198
Validation date: 16/06/2023
Certification address: Số 431, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Tỉnh/TP: Hòa Bình,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tin học, thiết bị văn phòng các loại; Lắp ráp máy vi tính; Lắp ráp xe đẩy trong lĩnh vực truyền hình trực tuyến.
Files: