Công ty Cổ phần TOP AMERICAN VIETNAM

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần TOP AMERICAN VIETNAM
Certificate number: SVQ14194
Validation date: 24/03/2022
Certification address: Lô G-4B. CN, Khu CN Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương
Tỉnh/TP: Bình Dương,
Lĩnh vực: Cao su và các sản phẩm nhựa
Certification scope: Sản xuất và cung cấp tấm nhôm nhựa phức hợp, cuộn nhôm màu và gia công tấm nhôm
Files: