Công ty TNHH Kinyosha Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Kinyosha Việt Nam
Certificate number: VN-10020-QMS & VN-10007-EMS
Validation date: 26/10/2023
Certification address: Lô số 05, Đường TS 6-1, KCN Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
Tỉnh/TP: Bắc Ninh,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Certification scope: Sản xuất con lăn cao su cho máy in và các thiết bị văn phòng
Files: