Công ty Cổ phần nghiên cứu và chế tạo Công nghiệp

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần nghiên cứu và chế tạo Công nghiệp
Certificate number: VN-10034-QMS
Validation date: 15/10/2023
Certification address: D10-10, khu đấu giá quyền thuê đất, cụm sản xuất làng nghề tập trung, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nam,
Lĩnh vực: Thiết bị điện và quang học
Certification scope: Cung cấp máy tự động ổn áp
Files: