Công ty Cổ phần Bao bì Mitaco

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Bao bì Mitaco
Certificate number: VN-10016-QMS
Validation date: 13/09/2023
Certification address: Khu công nghiệp phố nối B, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Tỉnh/TP: Hưng Yên,
Lĩnh vực: Bột giấy, giấy và các sản phẩm giấy
Certification scope: Sản xuất bao bì carton cao cấp
Files: