Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân
Certificate number: NVQ33083 - NVI33252
Validation date: 08/08/2022
Certification address: Tầng 8 - Khách sạn thể thao - Làng sinh viên HACINCO, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: ISO 9001: Phát triển phần mềm và các giải pháp công nghệ thông tin. ISO 27001: Cung cấp các giải pháp phần mềm và các dịch vụ liên quan
Files: