Công ty Cổ phần Cơ khí - Xây dựng giao thông - Tracomeco

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Cơ khí - Xây dựng giao thông - Tracomeco
Certificate number: SVQ22080
Validation date: 28/11/2022
Certification address: Số 429/4, Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Thiết bị vận chuyển khác
Certification scope: Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh ô tô khách và ôtô buýt; dịch vụ bảo hành sửa chữa ô tô
Files: