Công ty TNHH Triều Chen

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Triều Chen
Certificate number: VN-10042-QMS
Validation date: 09/10/2023
Certification address: E17/15C, ấp 5-Xã Vĩnh Lộc B-Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Cao su và các sản phẩm nhựa
Certification scope: Sản xuất tấm panel phức hợp nhôm nhựa.
Files: